به منظور شكوفایی استعدادهای دانش آموزان ودبیران ، دبیرخانه راهبری ریاضی کشور در نظر دارد مسابقه ای تحت عنوان " جشنواره دست سازه ها و نو آوری های درسی ریاضی "به شرح ذیل برگزار نماید.

1- اهداف:

الف) استفاده از دست سازه ها و ابزارهای آموزشی در جهت بهبود روند آموزش

ب) آموزش مفاهیم به صورت شهودی  

ج) درك مفاهیم و افزایش یاد گیری

2- شرایط شرکت کنندگان:

کلیه ی دبیران رسمی رشته ریاضی دوره ی متوسطه و پیش دانشگاهی

3- موضوعات و کیفیت دست سازه ها:

الف) دست سازه ها می توانند از کلیه ی سر فصل های کتب درسی ریاضی دوره ی متوسطه و پیش دانشگاهی باشد

ب) از هر منطقه فقط یك دست سازه به استان ارسال گردد.

ج)  دست سازه ها به همراه شناسنامه و CD آموزشی ارسال گردد.

د) دست سازه ها طوری بسته بندی شوند كه سالم به گروه ریاضی استان برسد.

4- نحوه ی اجرا:

لازم است گروه ریاضی آن مدیریت پس از جمع آوری دست سازه ها و انتخاب نفر برگزیده دست سازه منتخب CD به همراه حکم کار گزینی و بر اساس جدول زیر ، مشخصات را حداکثر تا روز یک شنبه 1/12/88 به این سازمان ارسال نمایند.

لازم به ذکر است به اطلاعات ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد. و نتایج نفرات برگزیده ی استان در تاریخ 11/11/88 اعلام خواهد شد.

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام پدر

کدپرسنلی

منطقه/ ناحیه

شماره تماس منزل

شماره همراه

 

 

 

 

 

 

 

تذكر : دست سازه ها عودت داده نخواهد شد. در ضمن از كل استان یك نفر به عنوان نفر منتخب استان به دبیرخانه معرفی خواهد شد.

نوشته شده در تاریخ جمعه یازدهم دی 1388    | توسط: غ،خضرلوی اقدم    |    | نظرات()