به منظور استفاده ی بهینه از گوشی همراه ، دبیرخانه راهبری ریاضی کشور در نظر دارد همانند سال گذشته  مسابقه ای تحت کلیپ های آموزشی ریاضی به شرح ذیل برگزار نماید.

1- اهداف:

الف) ترغیب و تشویق همکاران به منظور استفاده از نرم افزارهای کامپیوتری جهت تدریس

ب) استفاده  دانش آموزان از بهترین تدریس ارائه شده

ج) استفاده بهینه از گوشی همراه و کامپیوتر توسط همکاران و دانش آموزان

2- شرایط شرکت کنندگان:

کلیه ی دبیران رسمی رشته ریاضی دوره ی متوسطه

3- موضوعات و کیفیت کلیپ های آموزشی ریاضی:

الف) کلیه ی سر فصل های کتب درسی ریاضی دوره ی متوسطه

ب) کلیپ های آموزشی ریاضی ارائه شده باید به صورت انیمیشن باشد.

ج)  لازم است مدت تدریس 5 دقیقه باشد.

د) کلیپ های ارائه شده حتما با پسوند (gp3) باشد.

4- نحوه ی اجرا:

لازم است گروه ریاضی آن مدیریت پس از جمع آوری کلیپ های آموزشی ریاضی را در قالب CD به همراه حکم کار گزینی و بر اساس جدول زیر ، مشخصات را حداکثر تا روز یک شنبه 29/10/88 به این سازمان ارسال نمایند.

لازم به ذکر است به اطلاعات ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد. و نتایج نفرات برگزیده ی استان در تاریخ 11/11/88 اعلام خواهد شد.

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام پدر

کدپرسنلی

منطقه/ ناحیه

شماره تماس منزل

شماره همراه

 

 

 

 

 

 

 

نوشته شده در تاریخ جمعه یازدهم دی 1388    | توسط: غ،خضرلوی اقدم    |    | نظرات()