هزاران سال پیش ، مصریان در سرزمین باستانی خود كه مهد تمدن بود ؛ در كنار رود نیل ، كشاورزی می كردند . آن ها كاخ های عظیمی در این سرزمین ساخته اند .
آیا اهرام مصر را دیده اید؟ آیا می دانید مصریان باستان ، چگونه گوشه های این بناهای عظیم را قائمه ساخته اند؟ آیا باور می كنید كه آن ها این كار را به كمك یك ریسمان انجام داده باشند؟

مصریان با 11 گره، ریسمان را به 12 قسمت برابر تقسیم می كردند. دو سر ریسمان را به هم گره میزدند. در محلی كه می خواستند زاویه ی قائمه بسازند، یك میخ می كوبیدند. یك گره ریسمان را به پشت این میخ می انداختند، سپس سه گره می شمردند و ریسمان را می كشیدند تا صاف شود. گره سوم را با میخ به زمین ثابت می كردند. دوباره سراغ گوشه ی زمین می رفتند؛ این بارچهار گره از طرف دیگر می شمردند. ریسمان را صاف می كردند و گره چهارم را به زمین ثابت می كردند.

كاری كه مصریان باستان انجام می دادند، در اصل ، ساختن یك مثلث بود. طول ریسمان در دو طرف گوشه ی زمین، سه قسمت و چهار قسمت و در مقابل پنج قسمت بود. امروزه ما میدانیم مثلثی كه اضلاع 3و4و5 داشته باشد، طبق عكس رابطه ی فیثاغورس ، مثلث قائم الزاویه است.

در گذشته این مثلث، به مثلث عروس معروف بوده است

نوشته شده در تاریخ یکشنبه بیست و دوم آذر 1388    | توسط: غ،خضرلوی اقدم    |    | نظرات()