با چهره

افروخته

گل را

مشکن

افروخته

رخ مرو

تو دیگر

به چمن

گل را

تو دیگر

خجل مکن

ای مه من

مشکن

به چمن

ای مه من

قد سمن

نوشته شده در تاریخ یکشنبه هشتم آذر 1388    | توسط: غ،خضرلوی اقدم    |    | نظرات()