ردیف

عنوان مقاله

نام و نام خانوادگی  نویسنده

محل خدمت

1

ارائه خلاقیت­ها و ابتکارهایی برای آموزش اثربخش­تر همراه با ارائه طرح دست­سازه­های کمک­آموزشی برای کیفیت بخشی آموزشی ­

مهدیه اجدادی

تهران

 2

پیشنهاداتی برای طرح بهتر  

برخی از مفاهیم کتاب درسی

عزیزه احمدی

زنجان

3

ریاضی (1) در آیینه ی مفهوم سازی

یوسف آذرنگ

آذربایجان غربی

4

  پیشنهادهایی برای طرح بهتر  

برخی از مفاهیم کتاب درسی

رقیه بنیادی

تبریز

 

5

 بررسی میزان تاثیر دو روش تدریس مشارکتی 

 بر رغبت دانش آموزان دختر سال اول دبیرستان نسبت به ریاضی

 پگاه پیروانی نیا 

پونه پیروانی نیا

 

شیراز

6

ریاضیات (1) گامی در جهت تغییر- راهی به سوی پرورش تفکر

زهره ترازی

خراسان رضوی

 

7

ارائه ی طرح دست سازه های کمک آموزشی برای کیفیت بخشی آموزش ریاضی اول دبیرستان

 

قاسم تیموری

 

اتریش

8

مقایسه آماری کتاب ریاضی یک جدیدالتالیف 

 و قدیم ،از نقطه نظر نمرات امتحانی

فرزاد جوادی

آذربایجان غربی

9

ارتباط ریاضی 1 با شیمی 1

جواد زینی وند

ایلام

 

 

10

 

 

تحلیل محتوای کتاب ریاضی(1) 

ملیحه سادات سادات 

،امان اله غفارپور 

،فرزانه قاسمی طباطبایی، سید محمدرضا احمدی

 

 

اصفهان

11

تحلیل محتوای کتاب ریاضی (1) جدیدالتالیف   

 محمدباقرصاحبی 

خراسان رضوی

12

بررسی کتاب جدید ریاضی1

الهام عباسی

بوشهر

13

پیشنهادهایی برای طرح برخی از  

مفاهیم ریاضی 1

کریم عزیززاده

آذربایجان غریی

14

نقد و بررسی کتاب جدید التالیف " ریاضی یک "

عباس فقانی

سوریه

15

خط کش ، پرگار ، نردبان و زندگی روزمره 

 در ریاضی 1

قاسم حسین قنبری

سمنان

16

کاربردی کردن ریاضیات سال اول متوسطه گامی جهت جلوگیری از افت تحصیلی

رحیم  متین پور  

گیلان

17

ارتباط عمودی محتوای کتاب ریاضی1  

با ریاضی دیگر پایه ها

کاوه محمودی

آذربایجان غربی

18

به کارگیری روش های نوین و خلاقانه در تدریس ریاضی 1

زهره صفار

گرگان

 

 

 

ردیف

عنوان مقاله

نام و نام خانوادگی  نویسنده

محل خدمت

19

ارتباط عمودی محتوای کتاب ریاضی(1)  

با ریاضی دیگر پایه ها

اسفندملیح ملکی

آذربایجان شرقی

20

بررسی کیفیت گرافیکی تصاویر 

و هماهنگی آنهابامحتوای کتاب

اسفندملیح ملکی

آذربایجان شرقی

21

  پیشنهادهایی برای طرح بهتر 

برخی از مفاهیم کتاب درسی

وحیده یوسفی آذر

آذربایجان غربی

22

ساخت فلش برای یادگیری جدول مثلثاتی

سید رضا حسینی

کردستان

23

ساخت فلش برای یادگیری معادله درجه اول

سید رضا حسینی

کردستان

24

معرفی دست سازه ها

بشری ضیاء فیروز آبادی

خراسان رضوی

25

دست ساخته ها در فهم کتاب ریاضی 1

فاطمه اسدنیا

مازندران

26

تحلیل محتوای ریاضی 1  

باتوجه به روش ویلیام رومی

شیدا محمودیان

فارس

 

27

ارائه ی خلاقیت ها و ابتکار هایی برای 

 آموزش اثربخش تر در بخش شیب خط 

 کتاب ریاضی یک جدیدالتالیف

 

سوسن احمد راجی 

 

مازندران

 

 گروه ریاضی آموزش و پرورش شهرستان مهاباد

 

منبع : http://www.matmah.blogfa.com

نوشته شده در تاریخ دوشنبه بیست و هفتم مهر 1388    | توسط: غ،خضرلوی اقدم    |    | نظرات()