تبلیغات
گروه آموزشی ریاضی استان آذربایجان غربی - امتنان

به نام خدا 

 

  بدینوسیله مراتب تشکر و قدردانی خود را به خدمت همکاران محترم در سایت انجمن علمی و آموزشی معلمان ریاضی استان آذربایجان غربی که بارها با ما همکاری داشته و با آپلود عکس و فایلهای دیگر ، در بهتر بودن این وبلاگ به ما کمک کرده اند   معروض می داریم .  

 

                                                                                                   مدیریت وبلاگ